Kategorie
Duchowość

Ostateczna przemiana

Maryja jest pierwszą, która została przywrócona do życia przez Miłość zaraz po swoim Synu. Jak podaje tradycja, Maryja umarła we śnie, aby zostać wskrzeszona i odeszła w ciele do tej rzeczywistości, którą nazywamy Niebem. To jest również droga dla nas.

„Kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa!” (Łk 9,24)

Otwórzmy się na Ducha Świętego na tyle by mógł nas w sposób ostateczny, tak jak Maryję, przemienić w dzieci światłości, zmartwychwstałych synów i córki. Nie musi to oznaczać, że będziemy musieli stąd odejść, choć może tak będzie.

Zmartwychwstały opuścił nas dlatego, abyśmy otrzymali Ducha Świętego, aby ten mógł dokonać w nas ostatecznej przemiany.

„Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.”
„Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi”. (Rz 8,19 i 29)

Maryjo, niech przyjdzie do nas zwycięstwo na twój sposób, tak jak niektórzy tego wytrwale oczekują.

Kto z nasz chrześcijan szuka zmartwychwstania, narodzenia z Ducha na nowo? Kto pragnie być przemieniony tak jak Chrystus na górze Tabor? Czy nasz wzrok skupiony jest na tym co wysoko, czy ze spuszczoną głową ledwo powłóczymy nogami?